• Nome: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Parada de Achas
  • Nome do monte: Monte Veciñal en Man Común de Parada de Achas.
  • Data de clasificación do monte: 7/12/1979
  • Superficie clasificada: 1.142 Ha.
  • Número de veciños comuneiros: 123
  • Instrumentos de xestión: Proxecto de Ordenación do Monte + Proxecto de Valorización Integral dos Recursos Forestais.

Vista panorámica do Camiño da Raiña:

Vista panorámica do Camiño da Raiña: